Afwijkende mondgewoontes en de stand van de tanden.

In ons gehele lichaam is het van belang dat onze spieren goed met elkaar samenwerken. Onze bewegingen verlopen dan goed en alle delen van het lichaam blijven in de juiste positie. Dat geldt ook voor onze mond.

Bij alle handelingen die we met onze mond verrichten zijn veel spieren betrokken (zoals bijvoorbeeld bij kauwen, slikken en praten). De tong bestaat zelfs alleen uit spieren. Een verkeerd gebruik van deze spieren kan de stand van de tanden (ook na een orthodontische behandeling) beïnvloedend.

Onze logopedisten zijn er in opgeleid om “schadelijke” spiergebruik af en goede mondgewoontes aan te leren.

Logopedie is dus nodig, wanneer de mondspieren verkeerd bewegen, om het gereguleerde gebit in goede stand te houden.

Alle behandelingen binnen de Vocal Clinic worden toegepast door onze logopedistes/stemtherapeuten Jolien Bouckaert en Marlies D’Olislager. Bovenop hun specialisatie in stemcoaching en logopedie zijn zij gespecialiseerd in massagetechnieken (massagetherapie), stemmassages, laryngeale facilitatie en kinesiotaping voor de stem.

Open mondgedrag

- Neffast voor tanden: Hiervan spreken we als de lippen steeds geopend zijn. Vaak ligt de tong dan slap tegen of op de ondertanden en is er mondademhaling. De zware slappe tong kan de tanden naar voren duwen en de lippen geven dan geen druk terug. Tevens komt een smal verhemeltje voor en in meer of mindere mate kwijlen.

- Neffact voor stem: De functie van de neus bestaat onder andere uit het bevochtigen, verwarmen en reinigen van de ingeademende lucht. Bij mondademen vervalt deze gunstige eigenschap.Het gevolg kan zijn vaak terugkerende infecties in de keel, van amandelen of zelfs middenooronstekingen.

Foutieve slikgewoontes

Bij een verkeerde manier van slikken wordt met de tong krachtig tegen de tanden geduwd. Het gevolg is dat de tanden weggedrukt worden (naar voren of opzij) en dat er een openbeet kan ontstaan.

Foutieve spreekgewoontes

Als de tong gewend is om steeds de tanden te raken (in rust en tijdens slikken), zal dit ook tijdens het spreken gebeuren. Vooral bij de /t/, /d/, /n/, ,/l/, /s/ en/of /z/ zal de tong naar voren komen. Soms is dit goed hoorbaar, b.v. bij slissen.

Bijtgewoonten

Nagelbijten, vingerbijten, lipbijten of lipklemmen,tandknarsen,.. Dit kan schadelijk invloed hebben op het kaakgewricht waardoor spieren overbelast worden. Andere spiergroepen in de mond zullen daar ook nadelige gevolgen van kunnen ondervinden

Duimzuigen/vingerzuigen

Duimzuigen is eveneens een mondgewonte. Als er tijdens de logopedische behandeling nog sprake is van duimen, zal hier zeker aandacht aan besteed worden.

Verbeteren tandenpositie

Indien na orthodontische of kaakcorrigerende behandelingen de ‘verholpen’ afwijking weer (gedeeltelijk) teurgkomt

Werkwijze:

De eerste keer bekijkt onze logopedist de mondfuncties, de gebitsstand, de totale houding en gaat deze de schadelijke mondgewoontes na. Afhankelijk van deze onderzoeksgegevens wordt de behandeling bepaald.

Tijdens de lessen worden alle verkeerde bewegingen en houdingen van de tong, lippen, en kaken vervangen door goede. Na eke les worden er oefeningen meegegeven.

  • Mind The Voice – Afwijkende mondgewoontes
  • Mind The Voice – Duim zuigen
  • Mind The Voice – Myobrace