ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP

  • Prijzen

Alle prijzen vermeld op onze webshop zijn inclusief BTW. Het BTW-tarief hangt af van het gekozen artikel. Alle vermelde prijzen zijn in Euro en zijn de huidige prijzen. Eventuele prijswijzigingen in de toekomst kunnen niet worden verrekend.

De factuur van de aangekochte goederen wordt meegestuurd met de artikelen.

  • Bestelling

Het plaatsen van een bestelling is bindend en zal met zorg uitgevoerd worden. De bestelde artikelen worden binnen de 3 werkdagen verstuurd naar het opgegeven leveradres.

  • Verzending

Alle zendingen worden verstuurd via Bpost binnen de 7 dagen na de bestelling. Wanneer je bestelling wordt verzonden ontvang je van Bpost ook de nodige track&trace.

Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele vertragingen door derden.

De artikelen kunnen ook afgehaald worden bij Mind The Voice/WOLF44 in de Lippeloseweg 44 te Sint-Amands (2890) tijdens onze openingsuren.

Elke klacht met betrekking tot leveringen, retours, schade, ontvangen bestelbonnen, offertes en facturen of goederen zelf, moet online gebeuren via ons contactformulier of via info@wolf44.be, binnen de acht dagen na factuurdatum. De klachtprocedure is aanvaard bij antwoord binnen de 24 uur van onze klantenservice. Indien de klacht schriftelijk moet verlopen, zal dat aangetekend gebeuren, ten laatste binnen de acht dagen na factuurdatum op straffe van onontvankelijkheid. Een ingediende klacht ontslaat de koper niet tot het uitstellen van de betaling van reeds vervallen facturen.

  • Betaling

Alle betalingen dienen online te gebeuren via één van de voorgestelde betaalwijzen. Indien je zou kiezen voor afhaling kunnen de artikelen cash afgerekend worden bij de ophaling. Wijziging van leverwijze zal mogelijk kosten met zich meebrengen.

  • Niet-betaling

Elke vervallen en onbetaalde factuur, zal van rechtswege en zonder voorafgaande aanmaningen, verhoogd worden met een verwijlintrest van 1% per maand, te rekenen vanaf de factuurdatum tot en met de dag van de volledige betaling. De verwijlintrest blijft ook van kracht na een eventuele dagvaarding. Bovendien zal de verkoper niet verplicht kunnen worden verdere leveringen uit te voeren, volgens welke overeenkomst ook, alvorens de vervallen sommen vereffend zijn, intresten en schadebedingen van welke soort ook, inbegrepen. Op elke onbetaalde factuur zal een bedrag van €125.00 gerekend worden als schadevergoeding, en dit bovenop de hoofdsom, verwijlintresten, inningskosten, aanmaningskosten en vervolgingskosten. Voormelde schadevergoeding is verschuldigd teneinde de verkoper te vergoeden voor een eerste deel van zijn buitengerechterlijke onkosten, tijdsverlies, adminstratiekosten en erelonen.

  • Retour

Elk besteld artikel kan binnen veertien kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel. Het artikel dient in de winkel te worden afgegeven in de originele verpakking samen met het retourformulier. De klant wordt  naar keuze terugbetaald of ontvangt een tegoedbon.

De klant kan ook het artikel binnen de veertien kalenderdagen per post terugzenden. Het artikel dient dan te worden verpakt in de originele verzenddoos en  te worden afgegeven/verzonden aan volgend retouradres: WOLF44, Lippeloseweg 44, 2890 Sint-Amands.

Eventuele kosten bij het verzenden zijn ten laste van de klant.

Na afhandeling van de retour wordt de klant door de verkoper terugbetaald op dezelfde manier als de klant de betaling uitvoerde.

  • Jurisdictie

Enkel de rechtbank van Mechelen is bevoegd om te oordelen over alle geschillen en betwistingen.

  • Ontvangen verkoopsvoorwaarden

De verkoopsvoorwaarden staan online en worden geacht gelezen te zijn bij elke koop die afgesloten wordt. Het feit dat de koper onze algemene verkoopsvoorwaarden niet ontvangen mocht hebben in zijn eigen moedertaal, ontslaat hem niet van hun toepassing.

Deze webshop word je aangeboden door WOLF44 in opdracht van Mind The Voice

WOLF44

BE0782444956

Lippeloseweg 44 – 2890 Puurs-Sint-Amands