Articulatiestoornissen

Zowel kinderen als volwassenen krijgen te maken met articulatiestoornissen: spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd. Wanneer spraakklanken consequent anders geproduceerd worden dan overeenkomstig culturele of leeftijdsnormen, spreken we over een articulatiestoornis.

 • Het weglaten van één of meerdere spraakklanken (fiets = ies, stop = top, kraan = kaan, schep = sep).
 • Een spraakklank wordt verkeerd uitgesproken. Bijvoorbeeld een /t/, /n/,/s/,… waarbij de tong tegen (=addentaliteit) of tussen (=interdentaliteit) de tanden komt. Dit heeft een negatief effect op de voortanden.
 • De trilling van de huig of tongpunt  /r / komt niet voldoende tot stand.
 • Gespannen of slap articuleren.
 • Nasaal spreken.
 • Het vervangen van spraakklanken of spraakklankcombinaties (koe= toe, roos = loos, bus = boes, vlieg = tieg).

Hoe logopedie opstarten?

 • Bezoek een NKO-arts (Neus-, keel- en oorarts), kinderarts of een andere specialist-geneesheer voor een voorschrift voor een logopedisch bilan.
 • Een logopedisch articulatieonderzoek wordt bij ons uitgevoerd.
 • Het logopedisch verslag wordt opgemaakt en hiermee dient u opnieuw naar de NKO-arts, kinderarts of andere geneesheer-specialist te gaan waarbij de arts u een voorschrift voor therapie meegeeft.
 • De voorschriften, het aanvraagformulier en het logopedisch verslag worden naar uw ziekenfonds gebracht.
 • De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

Tarieven en tegemoetkoming mutualiteit sinds januari 2018:

Onze logopediste is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ze zich houdt aan de officiële tarieven, opgelegd door het RIZIV.

Prestatie Hono-
rarium  
U bent gewoon verzekerd U hebt verhoogde tegemoetkoming
Terug-
betaling
Remgeld Terug-
betaling
Remgeld
Bilanzitting 30 minuten 31,75 24,25 7,50 28,75 3,00
Evolutiebilan 45,25 34,25 11,00 40,75 4,50
Individuele zitting van 30 minuten 23,35 17,75 5,60 21,25 2,00
Individuele zitting van 60 minuten 46,75 35,75 11,00 42,25 4,50