Basisopleiding Mind The Voice – Methodiek2018-11-23T09:44:37+00:00

BASISOPLEIDING MIND THE VOICE – METHODIEK

Een intensieve opleiding in Mind The Voice voor logopedisten en stemcoaches door grondlegger van de Mind The Voice-methode: Tiffany Veys.

Elke stempatiënt is uniek. 

Een brede visie als stemtherapeut is noodzakelijk om succesvol, snel en effectief resultaat te boeken. Als stemtherapeut krijg je heel veel tools en methodes aangeboden om de stem te behandelen. Elke tool en methode heeft zijn sterke punten.

De Mind The Voice- opleiding leert je uit te zoomen en de verbanden te leggen tussen reeds geleerde stemmethodes. Daarbovenop leggen we ook de link naar de persoon achter de stem. Door verder te kijken dan de stemproblemen en stemklachten, leer je het oorzakelijk verband te leggen met gedragspatronen en denkstijlen die aan de grondslag liggen.

Die ruime visie stelt je in staat om niet alleen de stem, maar de hele patiënt te behandelen en zo sneller resultaten te boeken.

Na deze opleiding kan je:

 • je patiënten profilen.
 • een behandeling en oefentraject op maat ontwikkelen voor je patiënten.
 • de juiste stemoefeningen kiezen voor jouw stempatiënt.
 • de stem preresetten en resetten volgens de 4 knopjes van de Mind The Voice-methode.
 • je reeds gekende stemmethodes in een totale visie integreren.
 • de link leggen tussen het mentale en het vocale aspect.
 • de stem op een holistische manier benaderen.
 • lichaamsoefeningen, massage, kinesiotaping als meerwaarde zien in je stempraktijk.
 • het belang begrijpen van ademtherapie, mindfulness, hartcoherentietraining, yoga-oefeningen, autogene training,… binnen de logopedische therapie.
 • op een heel eenvoudige manier spreken en/of zingen visualiseren naar de patiënt toe.
 • de verbeelding aanspreken bij je stempatiënt en op die manier via de “mind” de stem aansturen op fysiek niveau.
 • een stemprobleem auditief herkennen, diagnosticeren en corrigeren.
 • de verschillende soorten “heesheid” herkennen en corrigeren.
 • concreet op zoek gaan naar de oorzaak van stemproblemen of stemklachten. 

De Mind The Voice-methode is dus eerder een visie: het leggen van nieuwe verbanden om jou te verrijken als stemtherapeut.

De essentie van de Mind The Voice-methode is gebundeld in de boeken, geschreven voor zangers en professionele sprekers. De opleidingen gaan enkele levels verder en bevatten een upgrade van doeltreffende technieken uit de stem- en zangwereld met daaraan gekoppeld succesvolle, efficiënte en bewezen technieken voor mind & body zoals mindfulness, hartcoherentietraining, autogene training en massage.

Stemtherapie en vocal coaching volgens Mind The Voice vertrekt vanuit een holistische visie omdat naast lichamelijke factoren, ook ook mentale en emotionele onevenwichtigheden een belangrijke rol kunnen spelen bij het tot stand komen van ziekteprocessen (stemtherapie) of in het optimaliseren van de stem (vocal coaching). Weet je hoe de ‘mind‘ te sturen, dan heb je onmiddellijk ook controle over de ‘voice‘.

De Mind The Voice-methode maakt het onderscheid tussen 3 stemniveau’s:

 • PRERESET (herstellen van de stem, stemtherapie)
 • RESET (spreekstem, basis borststem zang) = intensief stemgebruik
 • UPGRADE (basis kopstem, stemeffecten, stemtoevoegingen) = stemoptimalisatie/gebruik van stemregisters, stemeffecten

Voor Mind the Voice is het verschil tussen de stem- en de zangpraktijk mimiem. Zowel PRERESET, RESET als UPGRADE zijn volgens de Mind The Voice-methode cruciaal om het beste uit de stem te halen: een kruisbestuiving tussen beide werelden.

Stemtherapie én stemcoaching start vanuit profiling van onze artiest/zangstudent/cliënt. Na profiling is de werkwijze bij iedereen uniek, maar daardoor ook snel én efficiënt omdat de oefeningen en technieken die gegeven worden, aangepast worden naargelang de persoon die voor je staat. Die open visie leert ons dat een artiest of patiënt méér is dan de stembanden alleen, maar dat je de persoon àchter de stem moet begrijpen om een optimaal resultaat te verkrijgen.

Tijdens de opleiding gaan we hier diep op in, gaan we oefenen òp elkaar, laten we casussen horen vanuit zowel de stem- als de zangwereld, en is er ruimte voor persoonlijke vragen.

Bovenop de koppeling tussen “mind” en “voice” is er de efficiënte werkwijze “de 4 knopjes van klanksetting“. Je leert als het ware 4 knopjes “aanzetten” om de stem te resetten tot een gezond stemgebruik. Pluspunt: de weergave van de 4 knopjes is zo eenvoudig dat het kan worden nagetekend door kinderen en het ook heel gemakkelijk te begrijpen en te gebruiken is voor de allerjongsten in de stempraktijk!

Tiffany Veys is één van de top vocal coaches in België met meer dan 35.000 uren van individuele coaching ervaring op haar palmares. Zij is Master in music, jazz- en lichte muziek en bezieler van het steminstituut Mind The Voice die ze oprichtte samen met haar echtgenoot Kris Van Roy.

Zij is grondlegger van de Mind The Voice-methode en (co)auteur van de boeken ‘Mind The Voice – Zo leer je zingen!’ (Lannoo 2012) en ‘De Stembijbel’ (Mind The Voice 2015). Zij inspireert en coacht dagelijks sprekers, artiesten in wording en professionele zangers tot hun ultieme doel.

Daarbovenop is zij gastdocente “Stemcoaching” aan de Thomas Moore Hogeschool Mechelen (LEON) en geeft zij wekelijks workshops en nascholingen “Stemtraining” in scholen en scholengemeenschappen over heel Vlaanderen voor leerkrachten. Ook geeft zij opleidingen, masterclasses en lezingen over de Mind The Voice-methodiek voor logopedisten & vocal coaches in Vlaanderen en Nederland met als kerntopic: de link tussen stem, lichaam & geest. Zij werkt samen met Dr. Mieke Moerman voor voice research betreffende de Mind The Voice-methode en leidt samen met haar echtgenoot Kris Van Roy  het Mind The Voice-team bestaande uit vocal coaches, logopedistes, psycholoog, kinesitherapeut, osteopaat, producers en songwriters.

Mind The Voice is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Wil je deze opleiding volgen via deze subsidiemaatregel?  Meld dit dan zeker bij je inschrijving en doe dan tijdig je aanvraag.

Indien je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille:

 • dient de BTW binnen 14 dagen overgemaakt te worden met de gestructureerde mededeling van de factuur
 • begin tijdig met de aanvraagprocedure om jouw onderneming te registreren. Deze procedure is niet moeilijk maar vergt enige tijd. De aanvraag moeten binnen de 2 weken na aanvang van de opleiding zijn aangevraagd. Gebeurd dit niet, dan kan de opleiding niet meer via de kmo-portefeuille subsidie gevolgd worden.
 • het bedrag van de opleiding (ex btw) dien je in te geven op de kmo-portefeuille, daarna wordt er gevraagd jouw deel te storten op een rekening van SODEXO.
 • zodra de subsidie is gestort op je ‘portefeuille’ kan je de totale betaling doorvoeren van de opleiding.

We vragen jou daarom ook om deze procedure zo spoedig mogelijk te starten. In de volgende link staat meer informatie over de aanvraagprocedure:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Mind The Voice staat vermeld onder KMO-erkenningsnummer DV.O222422

Heb je hierover nog vragen? Wij helpen je graag verder.

Wens je geen gebruik te maken van de KMO-portefeuille, gelieve dan de gehele cursussom binnen de betalingstermijn over te maken.

! Speciaal voor de Nederlandse logopedisten !

Deze opleiding van Mind The Voice is geaccrediteerd bij het ADAP. (ID nummer: 328303)

Totaal behaalde geaccrediteerde punten: 11

Het ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor (in dit geval) Logopedisten  die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici.

ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

DATA

12 & 13 januari 2019

345ex. BTW, incl. middagmaal

13 & 14 april 2019

435ex. BTW, incl. middagmaal

SCHRIJF JE NU IN!

Contact Info

Lippeloseweg 44 - 2890 Sint-Amands

Phone: +32(0)32980494

Mobile: +32(0)473115925

Web: Mind The Voice

 1. STAR FOR A WEEK

  8 April 2019 @ 8:30 am - 12 April 2019 @ 3:30 pm
 2. STAR FOR A WEEK

  1 Juli 2019 @ 8:30 am - 5 Juli 2019 @ 3:30 pm
 3. STAR FOR A WEEK

  5 Augustus 2019 @ 8:30 am - 9 Augustus 2019 @ 3:30 pm