Laden Evenementen
De Mind The Voice-basisopleiding is een 2-daagse gespecialiseerde opleiding voor stemtherapeuten en stemcoaches dat een geslaagde combinatie geeft tussen vernieuwende technieken uit de logopedie- en de zangwereld én de holistische benadering binnen de stempraktijk: de link tussen stem, lichaam en geest.

Elke stempatiënt is uniek!

Stem, lichaam en geest zijn één geheel. De stem is niet los te zien. Stemtherapie en stemcoaching volgens Mind The Voice vertrekken vanuit een holistische visie omdat naast lichamelijke factoren, ook mentale en emotionele onevenwichtigheden een belangrijke rol kunnen spelen bij het tot stand komen van ziekteprocessen (stemtherapie) of in het optimaliseren van de stem (vocal coaching). Door verder te kijken dan de stemproblemen en stemklachten, leer je het oorzakelijk verband te leggen met gedragspatronen en denkstijlen die aan de grondslag liggen. De link naar de persoon àchter de stem. Weet je hoe de ‘mind‘ en ‘body‘ te sturen, dan heb je onmiddellijk ook controle over de ‘voice‘.

Hierbij staan het creëren van een positieve mindset en lichaamsbewustzijn centraal om tot een gezonde, optimale stem te komen.

Vocal Map

Bovenop de koppeling tussen ‘mind’ en ‘voice’ ontwikkelde Mind The Voice de ‘Vocal Map‘: een gemakkelijke en gestructureerde mind-/voice-/body-plattegrond dat een weergave geeft van zowel de denkstijl, lichaamsstabiliteit en -tonus én van de gebruikte vocale technieken.

Een absoluut pluspunt is dat de vocal map zo eenvoudig is dat het zelfs begrepen en nagetekend kan worden door de allerjongsten in de logopedische praktijk, maar tegelijkertijd kan worden uitgebreid tot op het niveau van stemprofessionals. Daarbovenop verplicht het je uit te zoomen op een stemkleur/stemstoornis, waardoor je onmiddellijk inzicht krijgt in het groter geheel.

De ‘4 knopjes’ uit ‘De Stembijbel‘ die de basis vormen van de vocal map, laten je toe om je stem te resetten tot een optimaal gezond stemgebruik.

PRERESET, RESET & UPGRADE je stem!

Mind The Voice onderscheidt 3 stemniveau’s waarop je de stem kan gebruiken:

● PRERESET (relaxatie en herstellen van de stem)
● RESET (activeren van de stem en je stem klaarzetten voor intensief gebruik)
● UPGRADE (optimaliseren van je stem, creëren van je eigen sound, produceren van vocale effecten)

Deze knowhow is ontzettend belangrijk bij het bepalen van een op maat gemaakt behandeltraject voor de stemcliënt.

Je krijgt oefeningen, technieken en work-outs voor mind, body en voice, onderverdeeld volgens de drie stemniveau’s, die je zal kunnen toepassen om zowel stemherstellend, stemactiverend als stemoptimaliserend te werken.

Kruisbestuiving tussen logopedie- en zangwereld

Gestart op het werkveld binnen de zangwereld waarop zij zichzelf vervolgens heeft ondergedompeld in de wereld van in logopedie, oppert Mind The Voice- grondlegster Tiffany Veys voor een kruisbestuiving tussen beide werelden: logopedie versus zang. Zangcoaches kunnen veel leren van logopedisten en andersom. De denkwijze is anders, maar hoe meer je je ‘mind’ opent voor een ruime visie, hoe makkelijker het wordt om de juiste invalshoek voor je stemcliënt/-student te vinden. Elke persoon is uniek en verdient dan ook de gepaste werkwijze om zijn/haar stem tot ontplooiing te brengen.

Daarom is voor Mind The Voice het verschil tussen de stem- en de zangpedagogie mimiem. Dit betekent niet dat je als logopediste moet kunnen zingen zoals een professional, maar wél dat je do’s en dont’s uit de zangwereld kan integreren bij het behandelen van stemstoornissen. In de opleiding krijg je een waaier aan technieken en methodieken uit beide werelden om kwalitatief, doeltreffend en effectief de stem te behandelen in de logopedische praktijk.

Mind The Voice SOVT-Trainer

Mind The Voice ontwikkelde begin 2018 een gloednieuw product: de Mind The Voice SOVT-Trainer, een stemtrainingsinstrument dat verschilt van alle andere methodieken omwille van het hoog aantal levels. Dat laatste garandeert je een hoge slaagkans van je behandeltraject, aangezien je met de SOVT-Trainer zowel PRERESET, RESET als UPGRADE-oefeningen kan uitvoeren. De SOVT-Trainer behoort bij de kern van de Mind The Voice-methode en wordt daarom uitgebreid behandeld binnen deze 2-daagse opleiding.

Zelf ervaren + casuïstiek

Niets is zo belangrijk als stemtherapeut dat je ook zélf weet hoe iets voelt. Je lichaamsbewustzijn én vocale technieken worden binnen deze opleiding herhaald en getraind, opdat je als therapeut ook helemaal lekker voelt in het demonstreren van oefeningen en in het aanvoelen van je stemcliënt. Eerst zélf ervaren vooraleer je het je stemcliënt kan leren ervaren, toch? Er is ruimte voor reflectie, maar ook voor verbinding met jezelf en vervolgens met je (toekomstige) stemcliënt dmv logopedische casussen. Wens je zélf een casus mee te brengen, ook dàt kan!

Deze ruime visie stelt je in staat om niet alleen de stem, maar de hele patiënt te behandelen en zo sneller resultaten te boeken.

MEER INFO / INSCHRIJVEN

Titel

Contact Info

Lippeloseweg 44 - 2890 Sint-Amands

Phone: +32(0)32980494

Mobile: +32(0)473115925

Web: Mind The Voice

Ga naar de bovenkant