Leerproblemen en leerstoornissen

Leerproblemen en leerstoornissen komen vaak voor. Meer dan 5% van de kinderen heeft er last van. Wetenschappelijk onderzoek wees uit dat vroegtijdige hulp de meeste kans op succes heeft.

Elke leerling heeft wel eens moeite op school. Stress, examenangst of vermoeidheid spelen hierbij ook een rol. We spreken van leerproblemen en leerstoornissen (meerbepaald lees-, schrijf-, en/of rekenproblemen)  in onderstaande situaties:

 • Achterstand in lezen, spelling en/of rekenen van meer dan twee schooljaren(dyslexie, dysorthografie, dyscalculie)
 • Bijwijzen met de vinger of potlood bij het lezen, regelmatig de tekst verliezen
 • Veel overschrijffouten, traag overschrijven
 • Problemen bij het aanleren, onthouden en opzeggen van de tafels
 • Moeilijk onthouden van spraakkundige termen en rekenkundige termen hoewel het begrip aanwezig is
 • Opmerkelijk veel rekenfouten bij heel eenvoudige bewerkingen terwijl moeilijker redeneringen vlotter gaan
 • Omkeringen bij het noteren en lezen van cijfers, breuken, decimale getallen en tweeklanken
 • Omkeringen bij het overschrijven van het rekenmachientje

Hoe logopedie opstarten?

 • Bezoek een NKO-arts (Neus-, keel- en oorarts), kinderarts of een andere specialist-geneesheer voor een voorschrift voor een logopedisch bilan.
 • Een logopedisch onderzoek wordt bij ons uitgevoerd.
 • Het logopedisch verslag wordt opgemaakt en hiermee dient u opnieuw naar de NKO-arts, kinderarts of andere geneesheer-specialist te gaan waarbij de arts u een voorschrift voor therapie meegeeft.
 • De voorschriften, het aanvraagformulier en het logopedisch verslag worden naar uw ziekenfonds gebracht.
 • De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

Tarieven en tegemoetkoming mutualiteit sinds januari 2018:

Onze logopediste is geconventioneerd. Dit wil zeggen dat ze zich houdt aan de officiële tarieven, opgelegd door het RIZIV.

Prestatie Hono-
rarium  
U bent gewoon verzekerd U hebt verhoogde tegemoetkoming
Terug-
betaling
Remgeld Terug-
betaling
Remgeld
Bilanzitting 30 minuten 31,75 24,25 7,50 28,75 3,00
Evolutiebilan 45,25 34,25 11,00 40,75 4,50
Individuele zitting van 30 minuten 23,35 17,75 5,60 21,25 2,00
Individuele zitting van 60 minuten 46,75 35,75 11,00 42,25 4,50