MIND THE VOICE OPLEIDING voor de stemtherapeut

Ben je stemtherapeut en hongerig naar een helder en efficiënt systeem dat àlle stemtechnieken met elkaar verbindt? Wil je graag the bigger picture zien en de stem holistisch behandelen?

De Mind The Voice opleiding “Link tussen stem, lichaam & geest” is een 2-daagse gespecialiseerde opleiding voor stemtherapeuten en stemcoaches dat een geslaagde combinatie geeft tussen vernieuwende technieken uit de logopedie- en de zangwereld én de holistische benadering binnen de stempraktijk. De Mind The Voice opleiding wordt gegeven door stemcoach & grondlegger van de Mind The Voice-methodiek: Tiffany Veys.

Elke stempatiënt is uniek!

Stem, lichaam en geest zijn één geheel. De stem is niet los te zien. Stemtherapie en stemcoaching volgens Mind The Voice vertrekken vanuit een holistische visie omdat naast lichamelijke factoren, ook mentale en emotionele onevenwichtigheden een belangrijke rol kunnen spelen bij het tot stand komen van ziekteprocessen (stemtherapie) of in het optimaliseren van de stem (vocal coaching). Door verder te kijken dan de stemproblemen en stemklachten, leer je het oorzakelijk verband te leggen met gedragspatronen en denkstijlen die aan de grondslag liggen. De link naar de persoon àchter de stem. Weet je hoe de ‘mind‘ en ‘body‘ te sturen, dan heb je onmiddellijk ook controle over de ‘voice.

Hierbij staan het creëren van een positieve mindset en lichaamsbewustzijn centraal om tot een gezonde, optimale stem te komen.

Vocal Map

Bovenop de koppeling tussen ‘mind’ en ‘voice’ ontwikkelde Mind The Voice de ‘Vocal Map‘: een gemakkelijke en gestructureerde mind-/voice-/body-plattegrond dat een weergave geeft van zowel de denkstijl, lichaamsstabiliteit en -tonus én van de gebruikte vocale technieken.

Een absoluut pluspunt is dat de vocal map zo eenvoudig is dat het zelfs begrepen en nagetekend kan worden door de allerjongsten in de logopedische praktijk, maar tegelijkertijd kan worden uitgebreid tot op het niveau van stemprofessionals. Daarbovenop verplicht het je uit te zoomen op een stemkleur/stemstoornis, waardoor je onmiddellijk inzicht krijgt in het grotere geheel.

De ‘4 knopjes’ uit ‘De Stembijbel‘ die de basis vormen van de vocal map, laten je toe om je stem te resetten tot een optimaal gezond stemgebruik.

PRERESET, RESET & UPGRADE je stem!

Mind The Voice onderscheidt 3 stemniveau’s waarop je de stem kan gebruiken:

● PRERESET (relaxatie en herstellen van de stem)
● RESET (activeren van de stem en je stem klaarzetten voor intensief gebruik)
● UPGRADE (optimaliseren van je stem, creëren van je eigen sound, produceren van vocale effecten)

Deze knowhow is ontzettend belangrijk bij het bepalen van een op maat gemaakt behandeltraject voor de stemcliënt.

Je krijgt oefeningen, technieken en work-outs voor mind, body en voice, onderverdeeld volgens de drie stemniveau’s, die je zal kunnen toepassen om zowel stemherstellend, stemactiverend als stemoptimaliserend te werken.

Kruisbestuiving tussen logopedie- en zangwereld

Gestart op het werkveld binnen de zangwereld waarop zij zichzelf vervolgens heeft ondergedompeld in de wereld van de logopedie, oppert Mind The Voice- grondlegster Tiffany Veys voor een kruisbestuiving tussen beide werelden: logopedie versus zang. Zangcoaches kunnen veel leren van logopedisten en andersom. De denkwijze is anders, maar hoe meer je je ‘mind’ opent voor een ruime visie, hoe makkelijker het wordt om de juiste invalshoek voor je stemcliënt/-student te vinden. Elke persoon is uniek en verdient dan ook de gepaste werkwijze om zijn/haar stem tot ontplooiing te brengen.

Daarom is voor Mind The Voice het verschil tussen de stem- en de zangpedagogie miniem. Dit betekent niet dat je als logopediste moet kunnen zingen zoals een professional, maar wél dat je do’s en dont’s uit de zangwereld kan integreren bij het behandelen van stemstoornissen. In de opleiding krijg je een waaier aan technieken en methodieken uit beide werelden om kwalitatief, doeltreffend en effectief de stem te behandelen binnen de logopedische praktijk.

Mind The Voice SOVT-Trainer

Mind The Voice ontwikkelde begin 2018 een gloednieuw product: de Mind The Voice SOVT-Trainer, een stemtrainingsinstrument dat verschilt van alle andere methodieken omwille van het hoog aantal levels. Dat laatste garandeert je een hoge slaagkans van je behandeltraject, aangezien je met de SOVT-Trainer zowel PRERESET, RESET als UPGRADE-oefeningen kan uitvoeren. De SOVT-Trainer behoort bij de kern van de Mind The Voice-methode en wordt daarom uitgebreid behandeld binnen deze 2-daagse opleiding.

Zelf ervaren + casuïstiek

Niets is zo belangrijk als stemtherapeut dat je ook zélf weet hoe iets voelt. Je lichaamsbewustzijn én vocale technieken worden binnen deze opleiding herhaald en getraind, opdat je als therapeut ook helemaal lekker voelt in het demonstreren van oefeningen en in het aanvoelen van je stemcliënt. Eerst zélf ervaren vooraleer je het je stemcliënt kan leren ervaren, toch? Er is ruimte voor reflectie, maar ook voor verbinding met jezelf en vervolgens met je (toekomstige) stemcliënt dmv. logopedische casussen. Wens je zélf een casus mee te brengen, ook dàt kan!

Na deze opleiding kan je:

 • je patiënten profilen.
 • een behandeling en oefentraject op maat ontwikkelen voor je patiënten.
 • de juiste stemoefeningen kiezen voor jouw stempatiënt.
 • de stem preresetten en resetten volgens de 4 knopjes van de Mind The Voice-methode.
 • je reeds gekende stemmethodes in een totale visie integreren.
 • de link leggen tussen het mentale en het vocale aspect.
 • de stem op een holistische manier benaderen.
 • lichaamsoefeningen, massage, kinesiotaping als meerwaarde zien in je stempraktijk.
 • het belang begrijpen van ademtherapie, mindfulness, hartcoherentietraining, yoga-oefeningen, autogene training,… binnen de logopedische therapie.
 • op een heel eenvoudige manier spreken en/of zingen visualiseren naar de patiënt toe.
 • de verbeelding aanspreken bij je stempatiënt en op die manier via de “mind” de stem aansturen op fysiek niveau.
 • een stemprobleem auditief herkennen, diagnosticeren en corrigeren.
 • de verschillende soorten “heesheid” herkennen en corrigeren.
 • het oorzakelijk verband vinden van stemproblemen of stemklachten. 
 • de nieuw aangeleerde vocale technieken zélf toepassen.

De Mind The Voice opleiding “Link tussen stem lichaam en geest” is een geslaagde combinatie tussen vernieuwende technieken uit de logopedie- en de zangwereld én de  holistische benadering binnen de stempraktijk. Een verrijking voor elke stemtherapeut.

Tiffany Veys is hoofd vocal coach van Mind The Voice en heeft meer dan 35.000 uren van individuele coaching ervaring op haar palmares, zowel op niveau van stemcoaching als zangcoaching. Gestart binnen de zangwereld, heeft zij zich jarenlang ondergedompeld in de wereld van de logopedie, psychologie, mindfulness en bodytraining.

Zij is Master in music, jazz- en lichte muziek, muziekproductie én bezieler van het steminstituut Mind The Voice die ze oprichtte samen met haar echtgenoot, audio expert/vocal producer en ontwikkelaar van de Mind The Voice SOVT-Trainer, Kris Van Roy.

Tiffany is grondlegger van de Mind The Voice-methode en (co)auteur van de boekenMind The Voice – Zo leer je zingen!’ (Lannoo 2012) en ‘De Stembijbel’ (Mind The Voice 2015). Zij inspireert en coacht dagelijks sprekers, artiesten in wording en professionele zangers tot hun ultieme doel.

Tiffany heeft als Mind The Voice-grondlegger een holistische kijk op de stem. De stem wordt beïnvloedt door het welzijn van lichaam én geest. Met Mind The Voice wil ze een totaalpakket in vocal coaching aanbieden. Als vocal coach kan je haar het best vergelijken met een personal coach, gespecialiseerd in de spreek- en zangstem. Vocal coachingsessies volgens haar methodiek zijn volledig op maat gemaakt en bevatten naast de reguliere stem-en zangoefeningen ook voice massage, cranio sacraal therapie voor de stem, triggerpoint voice massage, kinesiotaping voor de stem, hartcoherentietraining, mindfulness- en yogatechnieken en mental coaching.

Daarbovenop is zij gastdocente “Stemcoaching” aan de Thomas Moore Hogeschool Mechelen (LEON) en gastspreker in scholen, scholengemeenschappen en bedrijven over heel Vlaanderen om een gezonde stem in een gezond lichaam te promoten. Ook geeft zij opleidingen, masterclasses en lezingen over de Mind The Voice-methodiek voor stemtherapeuten & vocal coaches in Vlaanderen en Nederland met als kerntopic: de link tussen stem, lichaam & geest. Zij werkt samen met Dr. Mieke Moerman voor voice research betreffende de Mind The Voice-methode en leidt samen met haar echtgenoot Kris Van Roy  het Mind The Voice-team bestaande uit vocal coaches, logopedistes, psycholoog, kinesitherapeut, osteopaat, producers en songwriters.

Mind The Voice is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Wil je deze opleiding volgen via deze subsidiemaatregel?  Meld dit dan zeker bij je inschrijving en doe dan tijdig je aanvraag.

Indien je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille:

 • dient de BTW binnen 14 dagen overgemaakt te worden met de gestructureerde mededeling van de factuur
 • begin tijdig met de aanvraagprocedure om jouw onderneming te registreren. Deze procedure is niet moeilijk maar vergt enige tijd. De aanvraag moeten binnen de 2 weken na aanvang van de opleiding zijn aangevraagd. Gebeurd dit niet, dan kan de opleiding niet meer via de kmo-portefeuille subsidie gevolgd worden.
 • het bedrag van de opleiding (ex btw) dien je in te geven op de kmo-portefeuille, daarna wordt er gevraagd jouw deel te storten op een rekening van SODEXO.
 • zodra de subsidie is gestort op je ‘portefeuille’ kan je de totale betaling doorvoeren van de opleiding.

We vragen jou daarom ook om deze procedure zo spoedig mogelijk te starten. In de volgende link staat meer informatie over de aanvraagprocedure:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Mind The Voice staat vermeld onder KMO-erkenningsnummer DV.O232355

Heb je hierover nog vragen? Wij helpen je graag verder.

Wens je geen gebruik te maken van de KMO-portefeuille, gelieve dan de gehele cursussom binnen de betalingstermijn over te maken.

! Speciaal voor de Nederlandse logopedisten !

Deze opleiding van Mind The Voice is geaccrediteerd bij het ADAP. (ID nummer: 328303)

Totaal behaalde geaccrediteerde punten: 11

Het ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor (in dit geval) Logopedisten  die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici.

ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

DATA

22 & 23 augustus 2020

345ex. BTW, incl. middagmaal

SCHRIJF JE NU IN!