BASISOPLEIDING Mind The Voice

Je stem wordt beïnvloedt door het welzijn van je lichaam en je mindset. De knowhow van de link tussen stem, lichaam en geest is cruciaal om het allerbeste uit je stem te halen! Wil je graag the bigger picture zien en je stem holistisch benaderen? Ben je hongerig naar een helder en efficiënt systeem dat psychologie, coaching, bodywork en stemtechnieken met elkaar verbindt?

De Mind The Voice Basisopleiding “Link tussen stem, lichaam & geest” is een 2-daagse gespecialiseerde opleiding dat een geslaagde combinatie geeft tussen vernieuwende technieken uit de logopedie- en de zangwereld én de holistische benadering binnen de stempraktijk. De opleiding wordt gegeven door stemcoach & grondlegger van de Mind The Voice-methodiek & -filosofie: Tiffany Veys.

Elke stem is uniek!

Stem, lichaam en geest zijn één geheel. De stem is niet los te zien. Stemtherapie en stemcoaching volgens Mind The Voice vertrekken vanuit een holistische visie omdat naast lichamelijke factoren, ook mentale en emotionele onevenwichtigheden een belangrijke rol kunnen spelen bij het tot stand komen van ziekteprocessen (stemtherapie) of in het optimaliseren van de stem (vocal coaching). Door verder te kijken dan de stemproblemen en stemklachten, leer je het oorzakelijk verband te leggen met gedragspatronen en denkstijlen die aan de grondslag liggen. De link naar de persoon àchter de stem. Weet je hoe de ‘mind‘ en ‘body‘ te sturen, dan heb je onmiddellijk ook controle over de ‘voice.

Hierbij staan het creëren van een positieve mindset en lichaamsbewustzijn centraal om tot een gezonde, optimale stem te komen.

Vocal Map

Bovenop de koppeling tussen ‘mind’ en ‘voice’ ontwikkelde Mind The Voice de ‘Vocal Map‘: een gemakkelijke en gestructureerde mind-/voice-/body-plattegrond dat een weergave geeft van zowel de denkstijl, lichaamsstabiliteit en -tonus én van de gebruikte vocale technieken.

De ‘4 knopjes’ uit ‘De Stembijbel‘ die de basis vormen van de vocal map, laten je toe om je stem te resetten tot een optimaal gezond stemgebruik.

PRERESET, RESET & UPGRADE je stem!

Mind The Voice onderscheidt 3 stemniveau’s waarop je de stem kan gebruiken:

● PRERESET (relaxatie en herstellen van de stem)
● RESET (activeren van de stem en je stem klaarzetten voor intensief gebruik)
● UPGRADE (optimaliseren van je stem, creëren van je eigen sound, produceren van vocale effecten)

Deze knowhow is ontzettend belangrijk bij het bepalen van een juiste stemopwarming en stemtraining en is verschillend per individu, denkstijl, situatie, goal.

Je krijgt oefeningen, technieken en work-outs voor mind, body en voice, onderverdeeld volgens de drie stemniveau’s, die je zal kunnen toepassen om zowel stemherstellend, stemactiverend als stemoptimaliserend te werken.

Kruisbestuiving tussen logopedie- en zangwereld

Gestart op het werkveld binnen de zangwereld waarop zij zichzelf vervolgens heeft ondergedompeld in de wereld van de logopedie, oppert Tiffany Veys voor een kruisbestuiving tussen beide werelden: logopedie versus zang. De denkwijze is anders, maar hoe meer je je ‘mind’ opent voor een ruime visie, hoe makkelijker het wordt om de juiste invalshoek per stem te vinden. Elke persoon is uniek en verdient dan ook de gepaste werkwijze om zijn/haar stem tot ontplooiing te brengen.

Mind The Voice SOVT-Trainer

Mind The Voice ontwikkelde begin 2018 een gloednieuw product: de Mind The Voice SOVT-Trainer, een stemtrainingsinstrument dat je in staat stelt om je stem te relaxen, resetten en intensief te trainen voor alle mogelijke sounds: borststem, kopstem, twang, shout, belting, distortion, growl en zelfs screams. De SOVT-Trainer behoort bij de kern van de Mind The Voice-methode en wordt daarom uitgebreid behandeld binnen deze eerste module van de 2-daagse opleiding.

Zelf ervaren

Niets is zo belangrijk dan lichaamsbewustzijn. Je lichaamsbewustzijn én vocale technieken worden binnen deze opleiding intensief bijgeschaafd, herhaald en getraind. Er is ruimte voor reflectie, maar ook voor verbinding met jezelf door middel van individuele persoonlijke feedback in de vorm van een masterclass.

Na deze opleiding kan je:

  • de stem preresetten volgens de 4 knopjes van de Mind The Voice-methode.
  • je reeds gekende stemmethodes in een totale visie integreren.
  • de link leggen tussen het mentale, lichamelijke en het vocale aspect.
  • de stem op een holistische manier benaderen.
  • het belang begrijpen van ademtherapie, mindfulness, hartcoherentietraining, yoga-oefeningen, autogene training,… in verhouding tot de stem.
  • de nieuw aangeleerde vocale technieken zélf toepassen.

De Mind The Voice basisopleiding is een inspirerend traject over de holistische benadering van de stem.

Tiffany Veys is hoofd vocal coach van Mind The Voice en heeft meer dan 35.000 uren van individuele coaching ervaring op haar palmares, zowel op niveau van stemcoaching als zangcoaching. Gestart binnen de zangwereld, heeft zij zich jarenlang ondergedompeld in de wereld van de logopedie, psychologie, mindfulness en bodywork.

Zij is Master in music, jazz- en lichte muziek, muziekproductie én bezieler van het steminstituut Mind The Voice die ze oprichtte samen met haar echtgenoot, audio expert/vocal producer en ontwikkelaar van de Mind The Voice SOVT-Trainer, Kris Van Roy.

Tiffany is grondlegger van de Mind The Voice-methode en (co)auteur van de boekenMind The Voice – Zo leer je zingen!’ (Lannoo 2012) en ‘De Stembijbel’ (Mind The Voice 2015). Zij inspireert en coacht dagelijks sprekers, artiesten in wording en professionele zangers tot hun ultieme doel.

Tiffany heeft als Mind The Voice-grondlegger een holistische kijk op de stem. De stem wordt beïnvloedt door het welzijn van lichaam én geest. Met Mind The Voice wil ze een totaalpakket in vocal coaching aanbieden. Als vocal coach kan je haar het best vergelijken met een personal coach, gespecialiseerd in de spreek- en zangstem. Vocal coachingsessies volgens haar methodiek zijn volledig op maat gemaakt en bevatten naast de reguliere stem-en zangoefeningen ook voice massage, cranio sacraal therapie voor de stem, triggerpoint voice massage, kinesiotaping voor de stem, hartcoherentietraining, mindfulness- en yogatechnieken en mental coaching.

Daarbovenop is zij gastdocente “Stemcoaching” aan de Thomas Moore Hogeschool Mechelen (LEON) en gastspreker in scholen, scholengemeenschappen en bedrijven over heel Vlaanderen om een gezonde stem in een gezond lichaam te promoten. Ook geeft zij opleidingen, masterclasses en lezingen over de Mind The Voice-methodiek voor stemtherapeuten & vocal coaches in Vlaanderen en Nederland met als kerntopic: de link tussen stem, lichaam & geest. Zij leidt samen met haar echtgenoot Kris Van Roy  het Mind The Voice-team bestaande uit vocal coaches, logopedistes, kinesitherapeut, osteopaat, acupuncturist, producers en songwriters.

Mind The Voice is een erkend dienstverlener van de KMO-portefeuille.

Wil je deze opleiding volgen via deze subsidiemaatregel?  Meld dit dan zeker bij je inschrijving en doe dan tijdig je aanvraag.

Indien je gebruik wil maken van de KMO-portefeuille:

  • dient de BTW binnen 14 dagen overgemaakt te worden met de gestructureerde mededeling van de factuur
  • begin tijdig met de aanvraagprocedure om jouw onderneming te registreren. Deze procedure is niet moeilijk maar vergt enige tijd. De aanvraag moeten binnen de 2 weken na aanvang van de opleiding zijn aangevraagd. Gebeurd dit niet, dan kan de opleiding niet meer via de kmo-portefeuille subsidie gevolgd worden.
  • het bedrag van de opleiding (ex btw) dien je in te geven op de kmo-portefeuille, daarna wordt er gevraagd jouw deel te storten op een rekening van SODEXO.
  • zodra de subsidie is gestort op je ‘portefeuille’ kan je de totale betaling doorvoeren van de opleiding.

We vragen jou daarom ook om deze procedure zo spoedig mogelijk te starten. In de volgende link staat meer informatie over de aanvraagprocedure:

https://www.vlaio.be/nl/subsidies-financiering/kmo-portefeuille/subsidies-aanvragen-en-ontvangen

Mind The Voice staat vermeld onder KMO-erkenningsnummer DV.O232355

Heb je hierover nog vragen? Wij helpen je graag verder.

Wens je geen gebruik te maken van de KMO-portefeuille, gelieve dan de gehele cursussom binnen de betalingstermijn over te maken.

! Speciaal voor de Nederlandse logopedisten !

Deze opleiding van Mind The Voice is geaccrediteerd bij het ADAP. (ID nummer: 328303)

Totaal behaalde geaccrediteerde punten: 11

Het ADAP is het centrale loket voor de aanvragen van accreditatie van deskundigheidsbevorderende activiteiten voor (in dit geval) Logopedisten  die vallen onder het Kwaliteitsregister Paramedici.

ADAP bewaakt zo de kwaliteit van bij- en nascholing en andere activiteiten voor paramedici.

DATA

22 & 23 augustus 2020

345ex. BTW, incl. middagmaal

SCHRIJF JE NU IN!