SPEECH THERAPY AT MIND THE VOICE

Mind The Voice is a unique voice institute in Belgium, specialized in voice therapy & voice coaching.

Our certified speech therapists / voice therapists are happy to help you with:

Mind The Voice is gespecialiseerd in het behandelen van stemproblemen, stemstoornissen, maar ook in het behandelen van slikstoornissen en het geven van stottertherapie:

 • Organische stemstoornissen, directe aandoeningen aan de stembanden: heesheid, irritatie, infecties, laryngitis, stembandknobbels, stemplooipoliepen, – cystes, -oedeem, stemplooibloeding,…
 • Niet-organische stemstoornissen: stemvermoeidheid, heesheid, gevoel van krop in de keel, keelpijn, oorpijn, stemklachten door spierspanningen (MTD), psychogene heesheid (dysfonie), stemklachten in de puberteit (puberfonie), wijziging van de stem in kader van een geslachtswijziging (genderdysfonie,),…
 • Vloeiendheidsstoornissen: stotteren, broddelen en spreekvrees.
 • Slikstoornissen.

Heb je last van heesheid, keelpijn, krop in de keel, moeilijkheden bij het slikken, een verminderde stemkwaliteit, verlies van je stem, verminderen van je stemvolume, steeds terugkomende infecties, …? Aarzel niet om ons vrijblijvend te contacteren.

Zowel kinderen als volwassenen krijgen te maken met articulatiestoornissen: spraakklanken worden vervangen, weggelaten en/of vervormd. Wanneer spraakklanken consequent anders geproduceerd worden dan overeenkomstig culturele of leeftijdsnormen, spreken we over een articulatiestoornis.

 • Het weglaten van één of meerdere spraakklanken (fiets = ies, stop = top, kraan = kaan, schep = sep).
 • Een spraakklank wordt verkeerd uitgesproken. Bijvoorbeeld een /t/, /n/,/s/,… waarbij de tong tegen (=addentaliteit) of tussen (=interdentaliteit) de tanden komt. Dit heeft een negatief effect op de voortanden.
 • De trilling van de huig of tongpunt  /r / komt niet voldoende tot stand.
 • Gespannen of slap articuleren.
 • Nasaal spreken.
 • Het vervangen van spraakklanken of spraakklankcombinaties (koe= toe, roos = loos, bus = boes, vlieg = tieg).

Onze logopedisten helpen je graag verder!

Spieren moeten goed met elkaar samenwerken. Bewegingen verlopen dan goed en alle delen van het lichaam blijven in de juiste positie. Dat geldt ook voor de mond. Wanneer de mondspieren verkeerd bewegen (zoals bv. bij kauwen, slikken, spreken) kan dit de stand van de tanden beïnvloeden.

Welke klachten kan dit geven?

 • open mondgedrag (mond staat open)
 • vaak terugkerende infecties in de keel
 • middenoorontstekingen
 • open beet (= verkeerde manier van slikken)
 • foutieve spreekgewoontes (bv. slissen)
 • bijtgewoontes (bv. nagel-, vinger-, lipbijten, lipklemmen, tandenknarsen)
 • duimzuigen

Herken je jezelf of je kind in bovenstaande klachten? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een onderzoek.

 • Bezoek een NKO-arts (Neus-, keel-, oorarts) met de uitdrukkelijke vraag voor een laryngo-stroboscopisch onderzoek (= een onderzoek van de stembanden) en een voorschrift voor een logopedisch bilan.
 • Een logopedisch stemonderzoek wordt bij ons uitgevoerd. Hierbij wordt er een beter beeld gevormd van de mogelijkheden van je stem en je specifieke klachten.
 • Het logopedisch verslag wordt opgemaakt en hiermee dient u opnieuw naar de NKO-arts (of andere geneesheer/specialist) te gaan waarbij de arts u een voorschrift voor therapie meegeeft.
 • De voorschriften, het aanvraagformulier en het logopedisch verslag worden naar uw ziekenfonds gebracht.
 • De therapie kan starten zodra de administratie in orde is.

De beste sprekers zijn zich bewust van het belang van een aangename, overtuigende stemkleur in combinatie met een gezond stemgebruik en de juiste lichaamstaalAmerikaans onderzoek wees erop dat de klank van de stem belangrijker is dan de inhoud van de boodschap. Die zou maar liefst voor 38% meetellen om de boodschap over te brengen, de non-verbale communicatie voor 55% en de verbale inhoud voor slechts 7%. Mind The Voice houdt rekening met de 7%-38%-55%-regel en traint jou intensief tot de spreker die je voor jezelf wil zijn:

 • Het leren ontspannen van de stemspieren via voice massages en stemtechnieken.
 • De ontwikkeling van een gezonde, kwalitatieve, radiofone en krachtige stem: ademhalingstechnieken, spreektechnieken, houding, klankplaatsing, core training,…
 • Het creëren van je eigen unieke sound als spreker: keuze van jouw stemkleur, training van resonanties, formanten.
 • Het wegwerken van regionale accenten en het verbeteren van de uitspraak van het Standaardnederlands.
 • Het optimaliseren van de articulatie, verstaanbaarheid, natuurlijke intonatie, spreeksnelheid, volume, dynamiek enz.
 • Het leren intensief gebruiken van de stem (shout, roepstem) tijdens belastende situaties (luidruchtige omgevingen).
 • Het voorbereiden van presentaties in jouw vakgebied (theater, podium, radio, tv, lezing, training): overtuigingskracht, zelfvertrouwen, energie,…
 • Mental coaching (zelfvertrouwen, werken aan faalangst, ontspanningstechnieken, mindset)
 • Performance coaching: lichaamstaal, présence, mimiek, microfoontechnieken, video-opnames voor zelfanalyse,…

Met je stem overtuig je je publiek, door je stem word je “gehoord”.

Zelfstandige ondernemers kunnen stemcoaching volgen via KMO-portefeuille.

De Mind The Voice-methode is een brede visie en filosofie dat stem, lichaam en geest met elkaar verbindt. Die visie wordt vertaald naar zowel vocalcoachinglogopediesessieszanglessen als voice behandelingen.

Bij Mind The Voice bestaan de logopedische sessies uit de beste technieken uit de stem-, spreek- en zangwereld met daaraan gekoppeld succesvolle technieken zoals core training, (voice) massage, kinesiotaping, mindfulness, hartcoherentietraining en yoga.

Weet je immers hoe je “mind” en “body” te sturen, dan heb je onmiddellijk ook controle over je “voice“.

 • Intensieve vocal workouts aangepast aan jouw stem
 • Kracht in je stem door core training
 • Ontspannen van je “stemspieren” door (voice) massage, kinesiotaping, yoga,…
 • Reduceren van stress, (faal)angst door ademtherapie, hartcoherentietraining, mindfulness,…
 • Herprogrammeren van je mind via mental coaching
 • Boosten van je zelfvertrouwen

Door te werken aan de koppeling tussen stem, lichaam & geest haal je het beste uit je stem en uit je gehele persoonlijkheidMind The Voice streeft ernaar om ieders uniciteit te benadrukken door het ondersteunen van ieders unieke VOICE.

Een vrije, gezonde stem maakt gelukkig!

De basis van de methode is gebundeld in de boeken:

Naast de boeken en online video’s hebben we sinds januari 2018 ook een gloednieuw product op de markt: de Mind The Voice SOVT-Trainer: een unieke voice trainer ontworpen door Kris Van Roy van Mind The Voice.

Je stem intensief gebruiken is topsport en een goede work-out voor de spieren is noodzakelijk als je topsport beoefent. De Mind The Voice SOVT-trainer is een gloednieuw stemtrainingsinstrument om je stem te herstellen, op te warmen en te trainen. De nummer 1 als je stem gezond wil houden. Tijdens de logopediesessies gaan onze logopedisten dan uiteraard ook zeker aan de slag om jou de gepaste oefeningen te geven voor jouw stem met de trainer.

De SOVT-Trainer is gebaseerd op het principe van Straw Phonation of zingen door een rietje. Dit heeft verschillende voordelen: een betere adembeheersing, het stimuleren van de sluiting van je stembanden (hierdoor vermindert heesheid), het verminderen van keelspanning,…

Meer lezen kan je uiteraard op onze website: www.sovttrainer.com!

OUR SPEECH THERAPISTS

MARLIES D’OLISLAGER

ELINE HODEIGE

Beste patiënt, 

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Mutualiteit;
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;
 • Gegevens over opleiding en vorming;
 • Geluids- of beeldopname;
 • Evt. financiële gegevens.

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. 

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. 

Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of 
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of 
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten: Marlies D’Olislager en/of Eline Hodeige.

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier  is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert. Haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de logopedische (groeps)praktijk:

Marlies D’Olislager en/of Eline Hodeige 

Mind The Voice 

Lippeloseweg 44 

2890 Sint-Amands