LOGOPEDIE BIJ MIND THE VOICE

Mind The Voice is een uniek steminstituut in België, gespecialiseerd in stemtherapie & stemcoaching.

Bij Mind The Voice zijn we gespecialiseerd in de behandeling van stemproblemen, stemstoornissen, slikstoornissen en bieden we ook stottertherapie:

 • Organische stemstoornissen: heesheid, irritatie, infecties, laryngitis, stembandknobbels, stemplooipoliepen, cystes, oedeem, stemplooibloeding, en meer.
 • Niet-organische stemstoornissen: stemvermoeidheid, heesheid, gevoel van krop in de keel, keelpijn, oorpijn, stemklachten door spierspanningen (MTD), psychogene heesheid (dysfonie), stemklachten in de puberteit (puberfonie), stemwijziging bij geslachtswijziging (genderdysfonie), en meer.
 • Vloeiendheidsstoornissen: stotteren, broddelen en spreekvrees.
 • Slikstoornissen.

Ervaar je symptomen zoals heesheid, keelpijn, krop in de keel, slikproblemen, verminderde stemkwaliteit, stemverlies, vermindering van stemvolume, terugkerende infecties, en meer? Aarzel niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. We staan voor je klaar om je te helpen.

Zowel kinderen als volwassenen kunnen te maken krijgen met articulatiestoornissen, waarbij spraakklanken worden vervangen, weggelaten of vervormd. Als spraakklanken consistent anders worden geproduceerd dan wat overeenkomt met culturele of leeftijdsnormen, spreken we van een articulatiestoornis.

Enkele voorbeelden van articulatiestoornissen zijn:

 • Het weglaten van één of meerdere spraakklanken (bijvoorbeeld “fiets” wordt “ies”, “stop” wordt “top”, “kraan” wordt “kaan”, “schep” wordt “sep”).
 • Verkeerde uitspraak van spraakklanken, zoals een /t/, /n/, /s/ waarbij de tong tegen (=addentaliteit) of tussen (=interdentaliteit) de tanden komt, wat een negatief effect heeft op de voortanden.
 • Onvoldoende tot stand komen van de trilling van de huig of tongpunt bij de /r/ klank.
 • Gespannen of slap articuleren.
 • Nasaal spreken.
 • Het vervangen van spraakklanken of spraakklankcombinaties (bijvoorbeeld “koe” wordt “toe”, “roos” wordt “loos”, “bus” wordt “boes”, “vlieg” wordt “tieg”), en meer.

Onze logopediste, Marlies, staat klaar om je verder te helpen bij deze articulatiestoornissen.

Een goede samenwerking tussen spieren is essentieel voor het soepel verlopen van bewegingen en het behouden van de juiste positie van alle delen van het lichaam. Dit geldt ook voor de mond. Wanneer de mondspieren verkeerd bewegen, zoals bij kauwen, slikken en spreken, kan dit invloed hebben op de stand van de tanden.

Dit kan leiden tot verschillende klachten, zoals:

 • Open mondgedrag (mond staat vaak open)
 • Terugkerende keelinfecties
 • Middenoorontstekingen
 • Open beet (verkeerde manier van slikken)
 • Foutieve spreekgewoontes (zoals slissen)
 • Bijtgewoontes (zoals nagel-, vinger-, lipbijten, lipklemmen, tandenknarsen)
 • Duimzuigen
 • En meer

Herken je jezelf of je kind in deze klachten? Maak dan vrijblijvend een afspraak voor een onderzoek.

Om een duidelijk beeld te krijgen van je stem en specifieke klachten, raden we aan om een afspraak te maken met een NKO-arts (Neus-, keel-, oorarts) en expliciet te vragen om een laryngo-stroboscopisch onderzoek, waarbij de stembanden worden onderzocht. Daarnaast zal de arts je een voorschrift geven voor een logopedisch bilan.

Bij ons kun je een logopedisch stemonderzoek ondergaan, waarmee we een beter inzicht krijgen in de mogelijkheden van je stem en de specifieke klachten die je ervaart.

Op basis van het logopedisch verslag kun je opnieuw contact opnemen met de NKO-arts (of een andere geneesheer/specialist), die je een voorschrift voor therapie zal geven. Het voorschrift, het aanvraagformulier en het logopedisch verslag dienen vervolgens naar je ziekenfonds te worden gebracht.

Zodra de administratie in orde is, kan de therapie van start gaan. We zorgen ervoor dat alles tijdig wordt geregeld, zodat je snel de juiste zorg en behandeling kunt ontvangen.

De krachtigste sprekers begrijpen het belang van een aangename en overtuigende stem in combinatie met gezond stemgebruik en de juiste lichaamstaal. Onderzoek uit de Verenigde Staten heeft aangetoond dat stemklank zelfs belangrijker is dan de inhoud van de boodschap. Het zou maar liefst 38% bijdragen aan het overbrengen van de boodschap, terwijl non-verbale communicatie voor 55% meespeelt en verbale inhoud slechts voor 7%.

Bij Mind The Voice hanteren we de 7%-38%-55%-regel en bieden we intensieve training om jou te helpen de spreker te worden die je wilt zijn:

 • Het ontspannen van de stemspieren door middel van voice massages en stemtechnieken.
 • Het ontwikkelen van een gezonde, kwalitatieve, resonante en krachtige stem door ademhalingstechnieken, spreektechnieken, houding, klankplaatsing, core training en meer.
 • Het creëren van jouw unieke geluid als spreker, inclusief het kiezen van de juiste stemklank en het trainen van resonanties en formanten.
 • Het verminderen van regionale accenten en het verbeteren van de uitspraak van het Standaardnederlands.
 • Het optimaliseren van articulatie, verstaanbaarheid, natuurlijke intonatie, spreeksnelheid, volume, dynamiek, enzovoort.
 • Het effectief gebruiken van je stem in uitdagende situaties, zoals luide omgevingen.
 • Het voorbereiden van presentaties in jouw vakgebied, inclusief theater, podium, radio, tv, lezingen, trainingen, enzovoort, waarbij we werken aan overtuigingskracht, zelfvertrouwen en energie.
 • Mentale coaching om zelfvertrouwen op te bouwen, faalangst aan te pakken en ontspanningstechnieken te leren.
 • Performance coaching gericht op lichaamstaal, aanwezigheid, gezichtsuitdrukking, microfoontechnieken en het gebruik van video-opnames voor zelfanalyse.

Met jouw stem overtuig je je publiek en laat je jezelf horen.

De Mind The Voice-methode is een brede visie en filosofie dat stem, lichaam en geest met elkaar verbindt. Die visie wordt vertaald naar zowel logopediesessies, zanglessen als voice massages.

Bij Mind The Voice bestaan de logopedische sessies uit een combinatie van technieken uit de stem-, spreek- en zangwereld met daaraan gekoppeld succesvolle technieken zoals (voice) massage, kinesiotaping, Mindfulness en hartcoherentietraining.

Weet je immers hoe je “mind” en “body” te sturen, dan heb je onmiddellijk ook controle over je “voice“.

 • Vocale oefeningen aangepast aan jouw persoonlijke behoeften en doelen.
 • Ontspannen van je “stemspieren” door (voice) massage, kinesiotaping, yoga,…
 • Reduceren van stress, (faal)angst door ademtherapie, hartcoherentietraining, mindfulness,…

Door te werken aan de koppeling tussen stem, lichaam & geest haal je het beste uit je stem en uit je gehele persoonlijkheid!

Je stem intensief gebruiken is topsport en een goede work-out voor de spieren is noodzakelijk als je topsport beoefent. De Mind The Voice SOVT-trainer is een gloednieuw stemtrainingsinstrument om je stem te herstellen, op te warmen en te trainen. De nummer 1 als je stem gezond wil houden. Tijdens de logopediesessies gaan onze logopedisten dan uiteraard ook zeker aan de slag om jou de gepaste oefeningen te geven voor jouw stem met de trainer.

De SOVT-Trainer is gebaseerd op het principe van Straw Phonation of zingen door een rietje. Dit heeft verschillende voordelen: een betere adembeheersing, het stimuleren van de sluiting van je stembanden (hierdoor vermindert heesheid), het verminderen van keelspanning,…

LOGOPEDIE

Onze logopediste is gespecialiseerd is het behandelen van stemproblemen. Daarnaast werkt zij ook volgens onze vertrouwde Mind The Voice filosofie.

MARLIES D'OLISLAGER
MARLIES D'OLISLAGER
Logopedist – Stemtherapeut

Beste patiënt, 

Om goede zorg te verlenen hebben we verschillende gegevens van en over jou nodig. Als gevolg van nieuwe Europese wetgeving (de Algemene Verordening Gegevensbescherming, of afgekort in het Engels de GDPR) is het onze taak en vinden we het ook belangrijk om je mee te delen welke gegevens we van jou verzamelen en wat we daarmee precies doen. In deze tekst geven we jou die informatie.

Welke gegevens verzamelen we over jou?

We verzamelen volgende gegevens over jou:

 • Identificatiegegevens (en in voorkomend geval van je wettelijke vertegenwoordiger);
 • Mutualiteit;
 • Rijksregisternummer;
 • Gegevens over je gezondheid (diagnose, prognose, anamnese, behandeling, …)
 • Evt. gegevens over je familieleden, enkel indien dit relevant is voor de logopedische behandeling;
 • Gegevens over opleiding en vorming;
 • Geluids- of beeldopname;
 • Evt. financiële gegevens.

Waarom verzamelen we die gegevens?

We verzamelen deze gegevens om jou adequate en kwaliteitsvolle logopedische zorg te kunnen verlenen, om onze logopedische prestaties te kunnen aanrekenen (aan het RIZIV en eventueel aan jou) en om eventuele klachten of schadegevallen te kunnen opvolgen.

De gegevens worden verzameld en bewaard op grond van de behandelrelatie die er tussen jou en ons als logopedist bestaat (een overeenkomst), omdat we daar wettelijke toe verplicht zijn, omdat het noodzakelijk is om je vitale belangen of ons gerechtvaardigd belang te beschermen of op grond van je uitdrukkelijke toestemming met die bewaring en verzameling. 

Gegevens over je gezondheid worden specifiek bewaard omdat dit noodzakelijk is om je logopedische zorg te kunnen verlenen. In het uitzonderlijke geval waarin een patiënt een klacht of schadegeval zou hebben, moeten we ook gegevens over de gezondheid verwerken om de klacht of het schadegeval adequaat te kunnen opvolgen. 

Wanneer we gegevens van jou verwerken om ons gerechtvaardigd belang te beschermen, gaat het over de bescherming van onze veiligheid en onze rechten van verdediging.

Worden de gegevens met anderen gedeeld?

De gegevens die we van en over jou hebben vallen in principe onder het beroepsgeheim. We delen ze dan ook enkel met anderen wanneer dit geoorloofd is, zoals:

 • indien dit nodig is voor een goede zorgverlening (bv. met andere zorgverleners, zoals je huisarts, met het CLB, met je wettelijke vertegenwoordiger, …), of 
 • indien we daartoe op basis van regelgeving of rechtspraak verplicht zijn (bv. met de overheid, de mutualiteit), of 
 • voor de opvolging en afhandeling van evt. klachten en schadegevallen (verzekeringsmakelaar, verzekeraar, gerechtelijke overheden, …)
 • wanneer je daarin uitdrukkelijk hebt toegestemd (bv. mededeling aan een familielid dat geen vertegenwoordiger is, aan een vriend(in), …).

Hoe lang worden mijn gegevens bewaard?

We zijn verplicht om je dossier 30 jaar te bewaren. Dit betekent dan ook dat we je gegevens 30 jaar bewaren.

Zijn er specifieke rechten die je kan uitoefenen over de gegevens die we van jou bewaren?

Als patiënt kan je verschillende rechten uitoefenen met betrekking tot de gegevens die we van jou bewaren.

Zo heb je recht op inzage in en een kopie van het patiëntendossier dat we van jou bewaren. Indien je je patiëntendossier wil inkijken of daarvan een kopie wenst, kan je daartoe een schriftelijk verzoek aan je behandelende logopedist richten: Marlies D’Olislager en/of Eline Hodeige.

Tevens heb je het recht om te verzoeken dat bepaalde gegevens die onjuist in het patiëntendossier zijn opgenomen, te rectificeren.

Indien bepaalde gegevens werden verzameld enkel en alleen op basis van jouw toestemming (en dus niet op basis van de behandelrelatie of op basis van een wettelijke verplichting), kan je die toestemming voor de verdere verwerking te allen tijde intrekken. De gegevens in het patiëntendossier worden bewaard op grond van de behandelrelatie en een wettelijke verplichting, en dus niet op grond van een toestemming.

Indien je een klacht hebt specifiek over de verwerking van je persoonsgegevens, kan je die indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wie is verantwoordelijk voor de verzameling en bewaring van je gegevens?

De verantwoordelijke voor de verzameling en bewaring van je gegevens in het logopedisch patiëntendossier  is je behandelende logopedist, die alle gegevens in het dossier noteert. Haar contactgegevens zijn dezelfde als die van de logopedische (groeps)praktijk:

Marlies D’Olislager en/of Eline Hodeige

Mind The Voice 

Lippeloseweg 44 

2890 Sint-Amands