XAVIER LE CLEF

Chinese geneeskunde en acupunctuur
Osteopathie en micro-osteopathie
Manuele therapie en kinesitherapie

Xavier Le Clef is founder van het holistische instituut “Xavier Le Clef” en is gespecialiseerd in het behandelen van de stem. Als acupuncturist, osteopaat en kinesist bekijkt hij de patiënt in zijn geheel: zijn holistische benadering staat centraal in zijn behandeling. Met zijn 20 jaar expertise in de zogenaamde alternatieve geneeskunde biedt hij een mooie waaier aan genezingsmethodes aan binnen zijn praktijk zoals acupunctuur, (micro)osteopathie, manuele therapie, algemene kinesitherapie, lymfedrainage en veel meer. Zijn ervaring binnen de theater-, dans- en muziekwereld en zijn holistische visie bieden een sterke alliantie voor het behandelen van zowel stempatiënten als stemprofessionals (zangers, (stem)acteurs, leerkrachten enz.). Samen met Mind The Voice streeft hij ernaar het beste te halen uit de stem.

“Striving for excellence so that singers & actors can reach their full potential.”

Welke symptomen kunnen zoal worden behandeld?

Symptomen en stemklachten zoals stemvermoeidheid, heesheid, pijn en onbehagen gevoel in de keel, het gevoel van zwelling of krop in de keel, stemklachten, droogheid in de keel, gebroken klanken maar ook zoveel andere symptomen zoals spanning van het kaakgewricht, nek- en schouderklachten, spanning in de tongbasis, ademhalingsklachten, enz.

De meeste symptomen kunnen worden geassocieerd met onderliggende oorzaken zoals bv. stembandknobbels (noduli) een ongezond stemgebruik, of spanning op het musculoskeletaal niveau. We zien echter in de praktijk ook dikwijls mensen waar totaal andere symptomen hen naar ons beweegt zoals vermoeidheid of nierinsufficiëntie en pas later als gevolg hiervan stemproblemen ontwikkelen. Oorzaak en gevolg alterneren zich dikwijls. Enkel op holistische wijze kunnen we een perfecte behandeling uitvoeren.

De Chinese geneeskunde zal dit benaderen met kruiden en naaldtechnieken. De osteopathie zal zich dan weer buigen over een perfecte mobiliteit van al deze structuren. Een genezingsproces kan immers alleen opgestart worden indien we de kans geven het lichaam als grootste bondgenoot te beschouwen.

“De stem geeft klank aan het woord, aan de zang, ze is evenveel ritme als melodie, ze staat voor die mooie symbiose tussen lichaam en ziel die eindelijk zichzelf mag verpersoonlijken zonder zich te ont-’ikken’.

Kunnen we überhaupt de stem nog dissociëren van wat er gezegd wordt? Is ze niet het ultieme van de essentie, dat ondanks onszelf tot leven wordt gebracht als een intiem fragment dat we via onze mond laten ontsnappen, een slecht bewaard geheim dat ons meer vertelt dan die ene lange speech die meer lijkt op het gelach van een glas dat breekt?

De stem geeft klank aan het woord, aan de zang, ze is evenveel ritme als melodie, ze staat voor die mooie symbiose tussen lichaam en ziel die eindelijk zichzelf mag verpersoonlijken zonder zich te ont-’ikken’.

Kunnen we überhaupt de stem nog dissociëren van wat er gezegd wordt? Is ze niet het ultieme van de essentie, dat ondanks onszelf tot leven wordt gebracht als een intiem fragment dat we via onze mond laten ontsnappen, een slecht bewaard geheim dat ons meer vertelt dan die ene lange speech die meer lijkt op het gelach van een glas dat breekt?”

XAVIER LE CLEF

Antwerpen – Berchem

Lysenstraat 40
2600 Berchem